ติดต่อเรา

 

Contact us

 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 711 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

kkfti.ok@gmail.com

043-227832

 

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น

ดำเนินการมาจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 เป็นสาขาที่ 2 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ดํารงตําแหน่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น


ในปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
อยู่ระหว่างปีบริหารที่ 12 วาระปี พ.ศ. 2559-2560

โดยการนำของ นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

เว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
www.kkfti.org